เกษตรกรสามารถใช้ Big data สำหรับวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูก

อาชีพการเกษตรก็ยังมีความจำเป็นและเติบโตอยู่ จากขยายตัวร้อยละ 6.2 การขยายตัวของการเกษตรโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่วิเคราะห์และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรใน 2561 แต่ปัญหาของการทำเกษตรก็ยังคงมีให้เห็น อย่างเช่น อากาศ สภาพน้ำ หรือความเข้าใจของการปลูกพืช การนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาช่วยเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมนั้น คงทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน

บริการ “ฟาร์มแม่นยำ” สำหรับเกษตรกร เป็นบริการผ่านแอปพลิเคชั่นของ Farmer Info ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง dtac ที่มีเทคโนโลยีเครือข่าย  รีคัลท์ สตาร์ทอัพในโครงการของ dtac ที่วิเคราะห์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ มูลนิธิรักบ้านเกิด ที่ส่งเสริมความพัฒนาแก่เกษตรกร

สำหรับ ฟาร์มแม่นยำ ได้นำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาวิเคราะห์ผล โดยมี 3 ฟีเจอร์ที่สำคัญสำหรับเกษตรกร นั่นคือ การพยากรณ์อากาศเฉพาะเจาะจงพื้นที่ที่ต้องการได้ ทั้งอุณหภูมิ โอกาสการเกิดฝน ปริมาณฝนในพื้นที่ โดยสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า 7 วัน ฟีเจอร์ต่อมา สามารถเห็นภาพถ่ายพื้นที่เพาะปลูกของตนได้ผ่านทางดาวเทียม เพื่อช่วยหาความผิดปกติของพืชเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันถ่วงที พร้อมกับฟีเจอร์ผู้ช่วยส่วนตัว ที่จะช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละรอบเก็บเกี่ยว นำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย และการให้ข้อมูลการเพาะปลูกในทุกขั้นตอน

สำหรับคนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ โดยดาวน์โหลดแอป ฯ Farmer Info โดยสามารถใช้ฟรี 60 วัน และเก็บค่าบริการ โดยเริ่มต้นค่าบริการที่ 30 บาท จากขนาดความกว้างของพื้นที่เพาะปลูก