Chat Bot

ระบบสัมภาษณ์งานยุคใหม่ เปิดฉากให้ผู้สมัครแชทกับ AI ก่อน

องค์กรยุคดิจิตัล ใช้ chatbot สัมภาษณ์งานขั้นแรก ถามตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร รับมือใบสมัครงานได้มหาศาล …