Chat Bot

ไทยพาณิชย์ เปิดตัว “เพิ่มพูน” chatbot การลงทุนตัวแรกของไทย

ไทยพาณิชย์เปิดตัวแชทบอตชื่อ “เพิ่มพูน” ตอบคำถามด้านการลงทุนในกองทุนบน LINE และ Facebook Messenger ด้วยเทคโนโลยี NLP (Natural Language Processing)

ระบบสัมภาษณ์งานยุคใหม่ เปิดฉากให้ผู้สมัครแชทกับ AI ก่อน

องค์กรยุคดิจิตัล ใช้ chatbot สัมภาษณ์งานขั้นแรก ถามตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร รับมือใบสมัครงานได้มหาศาล …