Healthtech

เปิดตัวเครื่องทารองพื้น ใช้ได้ทุกสีผิว เพราะมีระบบคำนวณสีให้จากการสแกน

เปิดตัวเครื่องทำแผ่นรองพื้นเพื่อกลบริ้วรอย ซึ่งมีกล้องไว้สแกนผิว มีคอมพิวเตอร์คำนวณสี และมีระบบผลิตแผ่นปกปิดให้เข้ากับสีผิวของคนนั้นๆ