YouTube เริ่มแบนคลิปกระตุ้นความเกลียดชัง และคลิปความเชื่อผิดๆ

ทีมงานยูทูบเริ่มไล่ลบคลิปข้อมูลเท็จ คลิปหนุนความเกลียดชัง คลิปเหยียดฯ ฯลฯ และถ้าช่องใดยังละเมิดกฎ ก็จะถูกระงับโฆษณาด้วย

นานมาแล้วที่ YouTube มีคลิปเผยแพร่ข้อมูลผิดๆหลายชิ้น เช่น โลกแบน, การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ไม่มีจริง, ผู้หญิงเพราะฉลาดน้อยกว่าผู้ชาย, …

และก็มีคลิปสนับสนุนความเกลียดชัง เช่นสนับสนุนลัทธินาซี,  หรือเผยแพร่เหตุกราดยิงในโรงเรียน, ฯลฯ

ก่อนนี้ทีมงานยูทูบเริ่มลงมือแล้ว เช่นไม่แนะนำ, ปิดการแชร์, ปิดช่องคอมเมนต์ … ฯลฯ

…แต่ล่าสุด ทีมงานยูทูบเริ่มไล่ลบคลิปเหล่านี้  และถ้าช่องใดยังละเมิดกฎ ก็จะถูกระงับโฆษณาด้วย

และที่ผ่านมาทางยูทูบก็ได้วิจัยเรื่องคลิปเหล่านี้ตลอดมา เพื่อหาทางป้องกันและรับมือการลงคลิปใหม่ๆแนวนี้ด้วย

 

 

ข่าวจาก
theverge.com/2019/6/5/18652576/youtube-supremacist-content-ban-borderline-extremist-terms-of-service