YouTube เปิดให้เจ้าของคลิปทุกราย เลือกขอติดโฆษณา ‘ห้ามกดข้าม’ ได้แล้ว

เดิมนั้นโฆษณาใน Youtube ที่ “กดข้ามไม่ได้” มีให้เฉพาะบริษัทหรือแบรนด์ระดับ “partner” แต่จากนี้ไปจะเปิดกว้างให้เจ้าของคลิปทุกรายเลือกได้บ้างแล้ว

เดิมนั้นโฆษณาใน Youtube มักถูกผู้ชมส่วนใหญ่กดข้าม  โดยจะข้ามได้เมื่อ Ad ผ่านไปแล้ว 5 วินาที

จากนั้น Youtube ก็เพิ่มโฆษณาที่ “กดข้ามไม่ได้” แต่ให้เฉพาะบริษัทหรือแบรนด์สินค้าระดับ “partner”

แต่ล่าสุดจากนี้ไป จะเปิดกว้างให้เจ้าของคลิปหรือผู้ผลิตรายการต่างๆเลือกโฆษณาประเภทนี้ได้บ้างแล้ว

โฆษณาแบบ ห้ามกด skip” นี้   ฝ่ายผู้ลงโฆษณาต้องจ่ายหนักกว่าแบบทั่วๆไปที่กดข้ามได้  มีผลให้ฝ่ายเจ้าของคลิปได้ส่วนแบ่งรายได้มากขึ้นไปด้วย (แต่ฝ่ายผู้ชมต้องทนดูโฆษณามากขึ้น)

…อย่างไรก็ตาม โฆษณาแบบนี้ถูกกำหนดไม่ให้ยาวเกิน 15 วินาที

 

Credit :

 mashable.com/2018/08/24/youtube-non-skippable-ads