กูเกิลเปิดตัวแอพสำหรับเจ้าของธุรกิจกำลังมองหาพนักงานใหม่

Google Hire

ปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ ของคนทำธุรกิจ SME นั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคลและการจัดจ้างพนักงานใหม่ๆ โดยเฉพาะกับองค์กรที่ไม่ได้มีฝ่าย HR มาจัดการให้โดยตรง ครั้นจะไปใช้บริการของบริษัทจัดหางานก็อาจจะได้คนทำงานที่ไม่ตรงกับความต้องการนัก เพื่อแก้ปัญหานี้ Google จึงได้ออกบริการล่าสุดที่เข้ามาอำนวยความสะดวกแก่เจ้าขององค์กรทั้งหลายแล้ว

Google Hire คือหนึ่งในแอพพลิเคชั่นตระกูล G Suit ที่ออกแบบมาสำหรับช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ ซึ่งตัวแอพ Hire นี้ ผู้ใช้จะสามารถกำหนดเงื่อนไข สโคปของงานที่ต้องการ และกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครได้อย่างละเอียด ซึ่งทั้งฝั่งเจ้าของธุรกิจและฝั่งของผู้สมัคร ก็จะสามารถติดตามการยื่นใบสมัคร อ่านผลการทดสอบ รวมถึงนัดหมายเวลาสัมภาษณ์ได้ผ่าน  Google Calendar และแจ้งเตือนรายละเอียดผ่าน Gmail ได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นตัวระบบของ Hire ยังมีการจัดเก็บโปรไฟล์ของผู้สมัครให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล (โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลพันธมิตรอื่นๆ อาทิ LinkedIn, Behance, Stack Overflow ฯลฯ) ที่ผู้ประกอบการจะสามารถค้นหาบุคคลผู้มีความสามารถตามที่ต้องการ เมื่อมีตำแหน่งงานใหม่ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

อย่างไรก็ดี การที่จะเข้าใช้งานบริการ Google Hire ได้นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าบริการเป็นต้นทุน รวมถึงยังจำกัดไม่ให้ใช้บริการนี้ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเกิน 1,000 คน และยังไม่พร้อมจะให้บริการลูกค้านอกประเทศสหรัฐฯ ณ ปัจจุบัน