เผยกลยุทธ์ของทรูบิสิเนสในปี 2560

ทรูบิสิเนส

แนวทางการเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรของทรูบิสิเนสในปีนี้ จะเน้นใน 5 ด้านสำคัญ คือ

  1. สินค้า บริการ และสมาร์ทโซลูชั่น
  2. บริการหลังการขายและสิทธิประโยชน์
  3. ความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อร่วมพัฒนาบริการต่างๆ
  4. บริการที่จะทำให้ธุรกิจและเทคโนโลยีของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ผ่านทรูสเฟียร์ โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ เฟิร์สคลาส ที่ปัจจุบันมี 6 สาขา และจะเพิ่มเป็น 15 สาขาภายในปีนี้
  5. พันธมิตรกับสื่อที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสโปรโมทธุรกิจในวงกว้าง เพราะแนวโน้มตลาดบริการสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับลูกค้าองค์กรปีนี้ จะยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 ของทางรัฐบาล ผลักดันให้องค์กรทุกขนาดทุกประเภทธุรกิจมีความตื่นตัวและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คอนเวอร์เจนซ์โซลูชั่นก็ยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลัก เพื่อตอบรับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริการ Cloud Infrastructure หรือ IoT ที่มีบทบาทมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Big Data ช่วยจัดระบบข้อมูลในการประมวลผลสำหรับภาคธุรกิจ รวมไปถึงเทคโนโลยี Automation และ Robotics ช่วยทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและสามารถทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตลอดจนเทคโนโลยีของ AI เป็นต้น