เว็บฯ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์


การใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง ทำให้พัฒนาการทำงานและการทำธุรกิจได้มากขึ้น เราสามารถเพิ่มศักยภาพให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยตนเองได้ที่บ้าน แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยคลาสเรียนออนไลน์สำหรับภาษาอังกฤษที่มีแยกให้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียน

website-engligh-learning
www.engvid.com เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองจากวิดีโอกว่า 1,102 ชิ้นในเว็บฯ นี้ โดยมีครูเจ้าของภาษามาให้คำแนะนำในแต่ละหัวข้อ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ การสะกด การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ หรือติวสอบภาษาอังกฤษ

website-engligh-learning
http://lang-8.com เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา พร้อมช่วยให้คนจากประเทศอื่นๆ ได้เรียนรู้ภาษาของประเทศเราด้วย โดยการเขียนข้อความในเว็บบอร์ดในภาษาที่ต้องการฝึก จากนั้นจะมีสมาชิกที่ใช้ภาษานั้นๆ มาช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง

website-engligh-learning
http://vocabsushi.com ทางเว็บฯ จะทดสอบความรู้ของเราเป็นการเติมคำในช่องว่าง เดาศัพท์ และมีสรุปผลคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรามีความรู้นั้นอยู่ในระดับใด โดยแบบเรียนจะนำเอาข้อสอบทางภาษาที่เคยออกมาอธิบาย พร้อมการออกเสียง