โซลูชั่น “Printing Software” ช่วยองค์กรลดต้นทุน การจัดงานเอกสาร

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0’

ยุคนี้นับว่าการเปลี่ยนองค์กรสู่ยุค Thailand 4.0 คงจะไม่ใช่แค่พูดกันเท่านั้น แต่จะต้องลงมือกันสักที ภายในงานสัมมนา The Digital Revolution ‘Transforming for Business Solution’ โดย บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) ได้จัดแสดงโซลูชั่นที่จะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในเรื่องของการจัดการเอกสาร และเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บราเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบครบวงจร เปิดฉากปี 2560 ด้วยการเปิดมุมมองและเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์โซลูชั่นการพิมพ์แก่กลุ่มธุรกิจองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เน้นศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการที่แท้จริงของแต่ละองค์กร

โซลูชั่นแรกที่นำเสนอคือ Printing Software Solutions ซึ่งนอกจาก บราเดอร์ จะพัฒนากลุ่มสินค้าด้านการพิมพ์แบบครบวงจร อาทิ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ฯลฯ แล้วบราเดอร์ยังได้พัฒนาซอฟท์แวร์ และร่วมกับผู้ผลิตซอฟท์แวร์ชั้นแนวหน้าทั้งในไทยและต่างประเทศ

โดยมีวิธีการ คือ ทีมผู้เชี่ยวชาญของบราเดอร์จะเข้าไปศึกษาความต้องการของลูกค้า เพราะแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน พร้อมเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งาน เช่น โซลูชั่นรูปแบบการเช่าซื้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการซื้อหรือดูแลเครื่อง สำหรับลูกค้าบางรายที่ให้ความสำคัญในเรื่องค่าใช้จ่าย จ่ายตามปริมาณการใช้จริง สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยกับข้อมูลเอกสาร ซึ่งเครื่องมัลติฟังก์ชั่นอาจเกิดการรั่วไหลของข้อมูลได้ ดังนั้นควรที่จะคำนึงถึงเรื่องของซิเคียวริตี้ด้วย เช่น การใส่รหัสเข้าใช้งานเครื่อง การจำกัดผู้เข้าใช้งาน เป็นต้น โดยบราเดอร์ได้เสนอบริการที่ครบวงจร เริ่มจากการเข้าไปพูดคุย จัดหาอุปกรณ์และฟังก์ชั่นที่ตรงกับงาน และระบบซีเคียวริตี้ป้องกันเรื่องข้อมูล ทั้งยังมีซอฟแวร์ต่างๆ ที่จะช่วยจัดการภายในออฟฟิศด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานมีตัวแทนจาก Pizza Hut มาบอกเล่าถึงวิธีการจัดการเรื่องของเอกสาร และบิลออเดอร์ลูกค้าในแต่ละสาขา โดยมีการจัดหาอุปกรณ์และซอฟแวร์เข้ามารองรับการทำงานแก่พนักงาน เพื่อทำให้มีเวลาไปใช้ในเรื่องของการผลิตอาหาร และจัดส่งได้มากขึ้น

ในฝั่งของทางสถาบันศึกษาเอง อย่างมหาวิทยาลัยรังสิต ก็ได้บอกว่าปัญหาหลักๆ คือ ความหลากหลายของกลุ่มคนที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมถึงนักศึกษา ซึ่งภายในมีหน่วยงานมากถึง 76 หน่วยงาน และ 33 คณะ เรื่องเอกสารจึงเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาที่ตามมา จึงนำซอฟแวร์เข้ากับเครื่องปริ้นเอกสารเข้ามาช่วยการจัดการ ทั้งยังต้องมีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนเมื่อหมึกใกล้หมด พร้อมทำการสั่งซื้อ และจัดส่งให้ทันที

นอกจากนี้ มีการจัดบูธแสดงอุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการองค์กรที่น่าสนใจ เช่น สถาบันศึกษา มีทั้งเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องแสกนเนอร์ รวมถึงซอฟแวร์ที่ช่วยตรวจข้อสอบ จากกระดาษคำตอบของนักศึกษา หรือซอฟแวร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบของโรงพยาบาล เพียงนำบัตรประชาชนของคนไข้ผ่านเครื่องแสกนเนอร์จะทำการเก็บข้อมูลไว้ในระบบ ส่งข้อมูลในการตรวจโรค ไปจนถึงปริ้นใบเสร็จชำระเงินค่ายา ซึ่งจะจัดการข้อมูลของคนไข้อย่างเป็นระบบ