โรงพยาบาลปรับตัวรับ Aging Society ดึง Health Tech ให้บริการมากกว่ารักษาโรค


เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ผนวกกับเทรนด์ที่มาแรงเรื่องของสุขภาพ ผู้คนให้ความใส่ใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้น ทำให้ “Health Tech” มีแนวโน้มที่สูงแบบก้าวกระโดด ทั้งการเติบโตของ Startup ใหม่ๆ ที่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีออกมาให้เกิดความสะดวกสบายในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

Health Tech ยังเป็นหนึ่งในตัวช่วยป้องกันโรคก่อนที่จะต้องไปรักษาในภายหลัง ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้ ตลอดจนการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการสุขภาพต่างๆ ได้สะดวก รวมถึงมีอุปกรณ์ที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่อย่าง นวัตกรรมสุขภาพไร้สาย (Wireless Health) อุปกรณ์สุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Health) เป็นต้น

ในฝั่งสถานพยาบาลเองก็จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเช่นกัน จะเห็นได้จากโรงพยาบาลเริ่มนำหุ่นยนต์คอยให้บริการบ้างแล้ว ทาง digital Age ได้มีโอกาสเดินทางไปยังโรงพยาบาลเวชธานี เห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมผู้คนมาโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเพียงอย่างเดียว ไปสู่สถานที่ให้คำปรึกษาการมีสุขภาพที่ดี และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

จากการที่คนไทยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น และประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องมีการดูแลสุขภาพพิเศษ ล่าสุด ทาง KTC ออกบัตรเครดิตร่วม “KTC-VEJTHANI VISA SIGNATURE” ใช้ในการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดโรงพยาบาลในปี 2560 มีมากกว่า 7,100 ล้านบาท มีการเติบโต 9% และมีผู้ใช้จ่ายผ่านบัตร 994,000 ราย เติบโต 10%

ผู้ใช้จะได้สิทธิ์ประโยชน์อย่าง ส่วนลด 50% สำหรับใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน ส่วนลด 20% สำหรับค่าบริการห้องพัก และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี และส่วนลด 10% สำหรับค่ายา ค่าแล็บ ค่าเอ็กซเรย์ ค่าบริการทันตกรรม โดยเริ่มเปิดให้ใช้งานที่โรงพยาบาลเวชธานีเป็นแห่งแรก

นี่เป็นเพียงภาพเล็กๆ ของ Health Tech ต่อจากนี้ธุรกิจบริการสุขภาพยังต้องปรับตัวรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยสร้างความแตกต่างและหาตัวช่วยจากเทคโนโลยีมาบริการให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัย ขณะเดียวกันต้องสร้างประสบการณ์ที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้มากขึ้น และมีทางเลือกที่หลากหลายเช่นกัน