ญี่ปุ่นออกกฎใหม่ – เข้าประเทศต้องใช้ 3 แอพ

ตั้งแต่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ทางการญี่ปุ่นออกกฎใหม่  ใครจะเดินทางเข้าประเทศญึ่ปุ่นทางสนามบิน จะต้องติดตั้งแอพทั้งหมด 3 แอพ ...

ทางการญี่ปุ่นออกกฎใหม่  ใครจะเดินทางเข้าประเทศญึ่ปุ่นทางสนามบิน จะต้องติดตั้งแอพทั้งหมด 3 แอพได้แก่…

 

COCOA แอพรวบรวมข้อมูลว่าเราอยู่ที่ไหนบ้างในแต่ละช่วงเวลาของทุกวัน คล้ายๆ “หมอชนะ” แต่เป็นของของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น

 

OSSMA แอพรับรู้พิกัดของบุคคลนั้น แล้วรายงานตำแหน่งไปที่เซิฟเวอร์

 

Skype ใช้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะสุ่มเรียกสอบถามตำแหน่งอยู่เรื่อยๆ

 

… โดยกฏนี้มีผลกับทั้งคนต่างชาติ และประชาชนญี่ปุ่นเองที่เดินทางกลับบ้านด้วยเช่นกัน   ซึ่งตั้งแต่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา  ทางสนามบินจะตรวจสอบทุกคนที่เดินทางเข้าญึ่ปุ่น ว่ามี 3 แอพนี้ครบหรือยัง  แล้วจึงอนุญาตให้เข้าประเทศ

 

3 แอพนี้จะต้องใช้ตลอด 14 วันในช่วงกักตัว (quarantine) หลังเข้าญี่ปุ่น  และถ้าใครไม่มีสมาร์ทโฟน หรือมีมือถือรุ่นเก่าไป ก็จะต้องเช่าสมาร์ทโฟนซึ่งทางการเตรียมไว้ให้ที่สนามบิน โดยต้องจ่ายเงินด้วย

 

 

 ข่าวจาก
  japantoday.com/category/national/travelers-entering-japan-will-have-to-install-location-confirmation-app-skype-on-smartphones