5 อันดับสติกเกอร์ชื่อเล่นบน LINE ไม่มีชื่อผู้ชายเลย !

LINE Thailand เผยอันดับสติ๊กเกอร์ชื่อเล่นที่ถูกโหลดมากสุด 5 อันดับแรก คือ แอน เมย์ แนน โบว์ และพลอย ซึ่งเป็นชื่อผู้หญิงล้วนๆ...

สติกเกอร์มาแรงไลน์ในไทยทุกวันนี้ ไม่ได้เน้นกราฟฟิกหรือคาแรคเตอร์ที่โดดเด่น แต่เน้น “สติ๊กเกอร์ชื่อเล่น” ให้ผู้ใช้ไปเลือกโหลดที่ตรงกับตัวเองมา

และล่าสุด LINE Thailand ก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์ เผยอันดับสติ๊กเกอร์ชื่อเล่น ว่าชื่อใดบ้างที่ได้ถูกโหลดมากสุด 5 อันดับแรก (จากยอดโหลดและยอดขายตลอดมีนาคม 2561ที่ผ่านไป) …

1. แอน
2. เมย์
3.แนน
4. โบว์
5. พลอย

ข้อสังเกตก็คือ 5 อันดับแรกเป็นชื่อผู้หญิงทั้งหมด นั่นแปลว่าผู้ชายยังไม่ตื่นตัวหาสติกเกอร์ชื่อเล่นที่ตรงกับตัวเองเท่าใดนัก และเช่นกันตัวเลือกสติกเกอร์ชื่อเล่นชายก็ยังน้อยกว่าชื่อผู้หญิงอยู่มากด้วย

ซึ่งนี่ก็อาจคล้ายปัญหาว่า ไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อนกัน ? ระหว่างการที่ผู้ชายไม่ค่อยโหลดสติกเกอร์ชื่อเล่น กับการที่มีสติกเกอร์ชื่อชายให้เลือกน้อย

 
ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์จาก LINE ประเทศไทย