Airbnb เปิดระบบช่วยหาที่อยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

AirBnB ตั้งโครงการช่วยหาที่พักในเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้กับทั้งผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดร้ายแรง ...

 

“แอร์บีเอ็นบี” เปิดตัวโครงการ Airbnb.org เพื่อช่วยหาที่พักในเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้กับทั้งผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดร้ายแรง และเจ้าหน้าที่ซึ่งลงไปทำงานด้วย

 

ส่วนที่มาของห้อง บ้านพัก หรืออากาคทั้งหลายนั้น ก็มาจาก “เจ้าบ้าน” หรือ host ต่างๆที่สนใจเช่นเดิม   โดยเจ้าบ้านเหล่านี้จะยังได้ค่าตอบแทนเช่นเคย  แต่ในราคาถูกกว่าปกติ

 

…หรือบางรายก็อาจจะยอมให้ใช้ฟรีได้ถ้าเต็มใจ  ซึ่งช่วงแรกนี้ก็มีที่พักกว่า 1 แสนรายการแล้วที่เข้าร่วม

 

ช่วงแรกทาง Airbnb ร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นๆในสหรัฐฯ โดยจะบริจาคหุ้น Airbnb ทั้งหมด 4 แสนหุ้นเพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการระยะแรก  และต่อไปจะให้อีก 2 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ด้านต่างๆเช่นบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย

 

 

 

 ข่าวจาก
  engadget.com/airbnb-non-profit-181324068.html