AIS Fibre ออกฟีเจอร์ “Speed Toggle เลือกปรับความเร็วอัพโหลดเร็วกว่าดาวน์โหลดได้

เน็ตบ้าน AIS Fibre เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ "Speed Toggle" เพื่อให้ลูกค้าเลือกรูปแบบความเร็วดาวน์โหลด/อัพโหลด แล้วแต่ความต้องการช่วงนั้นๆ

ปกติแล้วเน็ตบ้านจะให้ความเร็วดาวน์โหลดเร็วกว่าอัพโหลด
แต่ล่าสุด เน็ตบ้าน AIS Fibre เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “Speed Toggle” เพื่อให้ลูกค้าเลือกความเร็วด้านดาวน์โหลด/อัพโหลดได้ แล้วแต่ความต้องการช่วงนั้นๆ
 
อย่างไรก็ตาม ลูกค้า AIS Fibre ที่มีสิทธิใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้ ต้องเป็นแบบแพ็คเกจดาวน์โหลดเร็ว 100Mbps ขึ้นไป
 
ด้วยฟีเจอร์ใหม่นี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกสลับกันได้ เช่นถ้าจะอัพโหลดไฟล์ใหญ่ ก็ไปเลือกให้อัพโหลดเร็วกว่าดาวน์โหลดได้

อย่างไรก็ตาม ลูกค้า AIS Fibre ที่มีสิทธิใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้ ต้องเป็นแบบแพ็คเกจดาวน์โหลดเร็ว 100Mbps ขึ้นไป

แต่ด้วยฟีเจอร์ใหม่นี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกสลับกันได้ เช่นถ้าจะอัพโหลดไฟล์ใหญ่ ก็ไปเลือกให้อัพโหลดเร็วกว่าดวน์โหลดได้

วิธีการคือเข้าไปปรับที่เว็บ MyAISFibre โดยปรับได้เฉพาะที่บ้านซึ่งใช้บริการนั้นเท่านั้น  ซึ่งทางเลือกคือ

“MAX Download” แบบปกติ คือดาวน์โหลดเร็วกว่า

“Symmetry” แบบเท่ากัน

“MAX Upload” ให้ดาวน์โหลดเร็วกว่าอัพโหลด โดยสลับเลขจากแบบปกติ

การปรับนี้ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 1 นาทีขึ้นไป

 
ข่าวจาก
 ais.co.th/fibre/speedtoggle