ตำรวจอเมริกันเริ่มใช้กล้องวงจรปิดจับหน้าประชาชนหาผู้ร้ายบ้าง (ตามจีน)

ตำรวจอเมริกันเริ่มใช้ระบบสแกนใบหน้าผู้คนที่เดินไปมาตามที่สาธารณะ ผ่านกล้องพกพาติดตัวตำรวจสายตรวจ และกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆในเมือง เผื่อเจอคนร้ายตามหมายจับ ซึ่งระบบ A.I. จะตรวจสอบเปรียบเทียบขั้นต้นให้ตลอดเวลา

ตำรวจอเมริกันใน Orlando และ Oregon เริ่มใช้ระบบตรวจจับใบหน้าของ Amazon แล้วที่ชื่อ “Rekognition”

ระบบนี้ตรวจจับใบหน้าได้แบบรีลไทม์ ไว้คอยสแกนใบหน้าผู้คนที่เดินไปมาตามที่สาธารณะ เผื่อเจอคนร้ายตามหมายจับ ซึ่งระบบ A.I. จะตรวจสอบเปรียบเทียบขั้นต้นให้ตลอดเวลา

ระบบนี้ทำงานร่วมกับกล้องพกพาติดตัวตำรวจสายตรวจ และกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆในเมือง โดยทำงานร่วมกับพื้นที่เก็บข้อมูลของแอมะซอนที่ชื่อ AWS (Amazon Web Service)

แต่งานนี้หลายฝ่ายก็กังวลว่าระบบนี้จะไปคุกคามสิทธิพื้นฐานของประชาชนหรือไม่ ? ถือเป็นการที่รัฐบาลสอดส่องประชาชนหรือเปล่า ?

หลายเดือนก่อนจีนก็ใช้ระบบคล้ายกันนี้มาแล้วจนถึงปัจจุบัน แต่พัฒนาขึ้นเอง ไม่ใช่ของ Amazon แต่อย่างใด
 ข่าวจาก
  theverge.com/2018/5/22/17379968/amazon-rekognition-facial-recognition-surveillance-aclu

รูปจาก

  infoq.com/news/2017/01/AWS-Rekognition