ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมือ R3 และ TradeIX พัฒนาบริการโดยใช้ Blockchain ในโปรเจค Marco Polo

โครงการ Marco Polo เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายธุรกิจ (Interoperable Business Network) โดยใช้เทคโนโลยี  Blockchain R3’s Corda Platform และ TradeIX’s TIX platform พร้อมทั้ง Open API (Application Programming Interface) ในการเชื่อมต่อและรองรับการทำธุรกรรมข้ามองค์กรระหว่างกัน เกี่ยวข้องกับวงจรการค้าระหว่างประเทศ  (Trade Finance Ecosystem)

พรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการสนับสนุน ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า Marco Polo นับเป็นโครงการนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยตอบสนองการใช้งานทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นได้ในระบบดูแลความปลอดภัยของการทำธุรกรรมต่าง ๆ จึงยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในไทยหันมาทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยจะเป็นโซลูชั่นสำหรับ Open Account Trade Finance ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบได้และปรับให้เข้ากับความต้องการใช้งานได้อย่างหลากหลาย มีความสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น โซลูชั่นจะมุ่งเน้นในด้านการลดความเสี่ยงการรับชำระค่าสินค้าบริการ และการให้สินเชื่อลูกหนี้การค้า สามารถแปลงกระบวนการที่สลับซับซ้อนให้ง่ายขึ้น และดำเนินการได้เร็วขึ้น