News

Hyperloop : ระบบขนส่งมวลชนแห่งอนาคต

Hyperloop คือเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางท่อด้วยความเร็วสูงในระดับเดียวกับหรือเหนือกว่าเครื่องบินพาณิชย์ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและคงต้องมีการทดสอบกันอีกมาก แต่ก็มีบริษัทหลายรายที่สนใจ

โดรน : แกดเจ็ตปฏิวัติโลก

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โดรนได้รับความนิยมมากขึ้นคงหนีไม่พ้นราคา ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงได้ช่วยผลักดันให้ราคาของโดรนรุ่นใหม่ๆ เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น แต่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อื่น การได้รับความนิยมมากขึ้นของโดรนก็ได้สร้างความท้าทายขึ้นเช่นกัน

Cloud War : สงครามบนฟากฟ้า อีกยุทธภูมิหนึ่งที่น่าจับตา

หากเอ่ยชื่อ Amazon หลายคนคงคิดถึงร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้สารพัดให้ซื้อหาชนิดที่เรียกได้ว่าตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ และบริษัทก็คงทำผลกำไรได้อย่างมหาศาลจากธุรกิจดังกล่าว จนส่งผลให้ Jeff Bazos ผู้ก่อตั้ง กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลก