วิจัยชี้เกมไม่ขวางพัฒนาการเด็กในด้านการเข้าสังคม

วิจับพบการเล่นเกมมาก ไม่ได้ทำให้เข้าสังคมน้อยลง ...แต่ตรงกันข้าม คือเด็ก(บางคน)มีพฤติกรรมไม่ค่อยเข้าสังคมก่อน แล้วถึงจะเล่นเกมมากภายหลัง

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์ที่ชื่อ Norwegian University of Science and Technology (NTNU) แถลงผลวิจัยพบว่า วิดีโอเกมนั้นไม่กระทบพัฒนาการด้านการเข้าสังคมของเด็กวัย 6 ถึง 12 ปี

งานนี้ใช้เวลานานถึง 6 ปี ! โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนอร์เวย์วัยหกขวบ 873 คน ที่มีพื้นฐานสังคมหลากหลาย โดยเก็บข้อมูลในระยะเวลานานถึง 6 ปีจนถึงเมื่อเด็กอายุถึง 12 ขวบ

สิ่งที่ดูก็เช่นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น, ความกล้าแสดงออก, และการควบคุมอารมณ์ โดยเก็บข้อมูลจากทั้งเด็กเอง และผู้ปกครองกับครูให้มาช่วยกันประเมินเด็กด้วย

ผลที่พบคือการเล่นเกมมาก ไม่ได้ทำให้เข้าสังคมน้อยลง …แต่ตรงกันข้าม คือเด็ก(บางคน)มีพฤติกรรมไม่ค่อยเข้าสังคมก่อน แล้วถึงจะไปมีพฤติกรรมเล่นเกมมากภายหลัง

เหตุผลก็อาจจะเพราะเพื่อแก้เบื่อที่ไม่ค่อยมีเพื่อน หรือต้องการความยอมรับทั้งจากตัวเอง และจากสังคมในเกม และเด็กกลุ่มนี้รู้สึกว่าการโต้ตอบกับเกมนั้น ง่ายกว่าการโต้ตอบแบบซึ่งหน้ากับคนอื่นๆ

 
ข่าวจาก
interestingengineering.com/study-finds-video-games-not-harming-boys-development