เจาะจุดเด่น 7 ผู้นำคลาวด์โลก Amazon, Microsoft, Google, ฯลฯ

สำรวจตลาดบริการ Cloud Platform Services ทั่วโลกประจำปี 2020 ปีนี้ พบว่า 3 อันดับแรกที่มีส่วนแบ่งตลาดมากสุดคือ Amazon Web Services นำห่าง,  ตามมาโดย Microsoft Azure, และ Google

ผลสำรวจตลาดบริการ Cloud Platform Services ทั่วโลกประจำปี 2020 ปีนี้ พบว่า 3 อันดับแรกที่มีส่วนแบ่งตลาดมากสุดคือ Amazon Web Services นำห่าง,  ตามมาโดย Microsoft Azure, และ Google

 

ส่วนอีก 4 ราย คือ Alibaba Cloud, Oracle, IBM, และ Tencent Cloud ก็ถูกทิ้งห่างจาก 3 อันดับแรกอีกระดับ

 

งานนี้สำรวจโดยบริษัทวิจัยชื่อดังคือ Gartner  ซึ่งยังได้เสริมการวิเคราะห์บริการคลาวด์ของทั้ง 7 รายใหญ่ๆไว้ดังนี้ …

 

Amazon Web Services (AWS)

มีฟีเจอร์มากที่สุด มีระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบและพัฒนาเอง

 

Microsoft

รองรับแอพพลิเคชันหลากหลาย เช่น Oracle, SAP, VMware และบริการใหม่ๆเพื่อนักพัฒนา เช่น Azure DevOps, GitHub, และ Visual Studio Codespaces  แต่ค่าบริการพิเศษเฉพาะด้านนั้นค่อนข้างแพง

 

Google

จุดขายคือมีโครงการโอเพนซอร์สให้เลือกใช้เช่น Kubernetes และ TensorFlow โดยเน้นไปที่ big data, และ data science แต่ยังไม่ค่อยรองรับแอพองค์กรอย่างเช่น Oracle

 

Alibaba Cloud

จุดแข็งคือใช้กันมากในจีน  กับบริการวิเคราะห์ข้อมูลและฐานข้อมูล

 

Oracle

โดดเด่นด้านการออกแบบระบบคลาวด์  แต่ส่วนแบ่งในตลาดยังค่อนข้างต่ำ

 

IBM

เน้นใช้กับโซลูชันของ IBM เอง

 

Tencent Cloud

เชี่ยวชาญบริการคลาวด์สำหรับเกม  มีลูกค้าเป็นบริษัทเกมทั่วโลก

 

 

 ข่าวจาก

aws.amazon.com/th/blogs/aws/aws-named-as-a-cloud-leader-for-the-10th-consecutive-year-in-gartners-infrastructure-platform-services-magic-quadrant