เงินคริปโตเริ่มถูกใช้ ณ ร้านจริงๆได้ผ่านบัตรของขวัญ

Coinbase ออกช่องทางจ่ายเงินคริปโตด้วยบัตรของขวัญ (gift card) แล้วไปใช้ซื้อของ ณ ร้านจริง โดยเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินดิจิตัล...

บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินคริปโตรายใหญ่ Coinbase ออกช่องทางจ่ายเงินคริปโตด้วยบัตรของขวัญ (gift card) แล้วไปใช้ซื้อของ ณ ร้านจริง โดยเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินคริปโตของ Coinbase

บริการนี้ร่วมกับผู้ให้บริการบัตรของขวัญรายใหญ่ WeGift ซึ่งก่อนนี้ได้ทำ e-gift card) ที่ใช้ได้กับ Tesco, Google Play, Uber, และ Nike

ผู้ใช้ Coinbase สามารถแปลงเงินคริปโตเป็นเงินจริงเพื่อโหลดใส่บัตร gift card ของร้านค้าที่ต้องการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงิน

จากนั้นจึงนำบัตรของขวัญนี้ไปใช้จ่ายอีกที โดยช่วงแรกนี้ยังใช้ได้แค่ในยุโรปบางประเทศและประเทศออสเตรเลีย และจะขยายสู่ประเทศอื่นๆต่อไป

นับเป็นความพยายามเพิ่มคุณค่าของเงินคริปโตให้มากกว่าการเก็งกำไร เพราะทุกวันนี้เงินคริปโตยังไม่สามารถแทนเงินจริงได้เท่าไรนักในด้านการใช้จ่าย ณ ร้านค้าต่างๆ

 

 
ข่าวจาก
blog.coinbase.com/announcing-a-new-way-to-spend-your-coinbase-crypto-e-gift-cards-59687ff77c13