อังกฤษบังคับจดทะเบียนโดรน และเตรียมตีเส้นห้ามบุกรุก

อังกฤษออกกฏให้ประชาชนที่ครอบครองโดรนที่หนักกว่า 250 กรัม ต้องนำโดรนนั้นไปจดทะเบียน เข้าทดสอบความปลอดภัย และ...

รัฐบาลทางการอังกฤษบังคับจดทะเบียนโดรนคล้ายรถยนตร์ โดยให้กรมขนส่งและการบินของอังกฤษออกกฏให้ประชาชนที่ครอบครองโดรนที่หนักกว่า 250 กรัม ต้องนำโดรนนั้นไปจดทะเบียน และเข้าทดสอบความปลอดภัยด้วย ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย และไม่กระทบกฎความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

นอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษกำลังศึกษาและเตรียมการใช้เทคโนโลยี geo-fencing คือกั้นรั้วระบบ GPS ให้พื้นที่หวงห้ามเช่นหน่วยงานรัฐ คุก และศึกษาไปถึงการให้แต่ละบ้านสามารถมีเขตหวงห้ามไม่ให้โดรนเข้าไปด้วย

 

ข่าว :
techcrunch.com/2017/07/22/drone-registration-coming-to-the-uk/amp