อังกฤษและอเมริกาบังคับคนบิน drone สอบความรู้ก่อน

หลายชาติเริ่มบังคับให้ผู้ที่จะบิน drone ต้องสอบข้อเขียนคำถามหลักการบิน, หลักความปลอดภัย, ฯลฯ

อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเริ่มบังคับให้ผู้ที่จะบินเครื่องโดรน (drone) นั้นต้องสอบข้อเขียนเป็นคำถาม (quiz) 8 ข้อ

คำถามในนั้นจะเกี่ยวกับหลักการบิน, หลักความปลอดภัย, ฯลฯ ซึ่งถ้าตอบถูกไม่ครบถ้วนก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้บินโดรน

ทั้งนี้ ตัว “ข้อสอบ” ถูกจัดทำโดยทางการร่วมกับผู้ผลิตโดรนรายใหญ่คือ DJI เน้นประเด็นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

ข่าวจาก : 

engadget.com/2017/12/21/dji-drone-knowledge-quiz-pilots-uk