ทีมงานเฟสบุ้คทำแผนที่ผู้ป่วย COVID-19 ทั่วโลก

เฟสบุ้คออกหน้าเว็บใหม่ เป็นแผนที่รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา  แยกแต่ละรัฐและแต่ละเมือง  ให้เห็นจำนวนมากน้อยแบ่งตามความเข้มสี

Facebook ออกหน้าเว็บใหม่ “COVID-19 Symptom Map” เป็นแผนที่รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา  แยกแต่ละรัฐและแต่ละเมือง  ให้เห็นจำนวนมากน้อยแบ่งตามความเข้มสี

 

แผนที่นี้ทำเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั่วโลกติดตามสถานการณ์ในสหรัฐฯได้ชัดเจนขึ้น  ซึ่งข้อมูลนั้น ทีมงานเฟสบุ้คร่วมกับมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ก็สอบถามจากผู้ใช้เฟสบุ้คในสหรัฐฯนั่นเอง

 

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กคุยว่าแผนที่นี้ยังมีไว้ให้หน่วยงานภาครัฐใช้ประกอบการวางแผนทำงานได้ด้วย เช่น กะปริมาณชุดป้องกันตัว (PPE), หรือจำนวนหน้ากากอนามัย, เครื่องช่วยหายใจ, ฯลฯ …หรืออาจถึงขั้นใช้แผนที่นี้ไปในการวางแผน “เปิดเมือง” อีกครั้งด้วย

 

… และนอกจากสหรัฐอเมริกา  ทีมงานก็จะเริ่มสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ประเทศอื่นๆทั่วโลกต่อไปด้วย

 

 

 ข่าวจาก
  facebook.com/photo.php?fbid=10111823689488281&set=a.612287952871