เผยสถิติเกมโลกถูกแปลเป็นไทยมากที่สุดชนะภาษาอื่นๆ

4 ปีที่ผ่านมา เกมต่างๆถูกเลือกแปลเป็นภาษาไทยมากที่สุด และไทยเป็น 1 ใน 20 ประเทศที่มีมูลค่าตลาดเกมสูงที่สุดด้วย

บริษัทแปลเกม LocalizeDirect เผยข้อมูลว่า 4 ปีที่ผ่านมา เกมต่างๆถูกเลือกแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลก

 

แต่ภาษาที่ถูกเลือกแปลมากที่สุด  ก็คือภาษาไทย  เช่นถูกแปลจากอังกฤษเป็นไทย,  แปลจากจีนเป็นไทย, ฯลฯ  และไทยเป็น 1 ใน 20 ประเทศที่มีมูลค่าตลาดเกมสูงที่สุดด้วย

 

ส่วนรองจากไทยลงไปก็เป็นภาษาเยอรมัน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส, อิตาลี, จีนและโปแลนด์ตามลำดับ

 

ส่วนภาษาใหม่ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ครั้งแรกคือภาษาโปแลนด์   ส่วนที่ลดลงคือภาษาอิตาลี สเปน  เพราะเศรษฐกิจตกต่ำจากโควิด  และภาษาจีนลดลงจากที่รัฐบาลโดยกองเซ็นเซอร์อนุมัติล่าช้า

 

…และการแปลเหล่านี้ ส่วนใหญ่แปลโดยตรง ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้แปลได้แม่นยำกว่า

 

 

ข่าวจาก
  localizedirect.com/posts/top-game-localization-languages