เว็บ Gmail ใช้เล่นไฟล์คลิปที่แนบมากับเมลได้แล้ว

เว็บ Gmail อัพเดตให้ดูคลิปที่แนบมากับเมลได้โดยไม่ต้องกดดาวน์โหลดให้เสร็จก่อน และไม่ต้องมีการเปิดโปรแกรมอื่นๆ

Gmail อัพเดตความสามารถของเวอร์ชั่นเว็บ  ให้ดูไฟล์คลิปวิดีโอที่แนบมากับเมลได้ โดยการดูนี้เป็นการกด “ดูไปโหลดไป” (stream) จึงไม่ต้องกดดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนแบบเดิมๆ

การดูนี่้ ทำบนเว็บจีเมลได้เลย ไม่ต้องมีการเปิดโปรแกรม media player ใดๆช่วย และระหว่างดูก็ปรับเสียงดังค่อยได้อย่างสะดวก

แต่ทั้งนี้ ไฟล์วิดิโอจะต้องมีขนาดไม่เกิน 50 MB (เม็กกะไบต์) เท่านั้น  นั่นหมายถึงความยาวคลิปก็ถูกจำกัด  ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วขนาดไฟล์เท่านี้ก็ไม่น่าจะเกิน 10 นาที

 

source :

 theverge.com/2017/3/16/14950814/gmail-now-streams-video-attachments

 quora.com/How-do-I-download-attachments-on-the-Inbox-by-Gmail-app-on-Android