Gmail แปลงที่อยู่,เบอร์โทร,และชื่อเมล เป็นลิงค์อัตโนมัติ

จากนี้ไป ถ้าเขียนเมลด้วย Gmail ในแอพ ถ้ามีข้อความซึ่งเป็นที่อยู่ , เป็นเบอร์โทร, หรือเป็นชื่อเมล ฝ่ายคนอ่านก็จะเห็นเป็นลิงค์โดยอัตโนมัติ โดยผู้ส่งต้องเขียนเพิ่มเล็กน้อย...

Gmail อัพเดตใหม่  จากนี้ไปถ้าในเนื้อหาเมลที่เราเขียนนั้น มีข้อความซึ่งเป็นที่อยู่ (location) , หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์, หรือเป็นชื่อเมล ให้กลายเป็นลิงค์โดยอัตโนมัติ โดยผู้ส่งต้องเขียนเพิ่มเล็กน้อย …

  • ถ้าจะเขียนที่อยู่ ผู้เขียนต้องพิมพ์นำหน้าในบรรทัดเดียวกันว่า address: แล้วเมื่อฝ่ายผู้อ่านกดก็จะมีการเปิด Google Maps
  • ถ้าจะเขียนเบอร์โทรศัพท์ ผู้เขียนต้องพิมพ์นำหน้าในบรรทัดเดียวกันว่า phone: แล้วเมื่อฝ่ายผู้อ่านกดก็จะเป็นการโทรออกไปยังเบอร์นั้นๆทันที โดยไม่ต้องกดหมายเลขเอง
  • ถ้าคนอ่านกดลิงก์อีเมล ก็จะเปิดหน้าเขียนอีเมลใหม่ โดยไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่ม

ฟีเจอร์นี้ทยอยอัพเดตกับแอพ Gmail และแอพ “Inbox” ใน iOS และใน Android

 

ข่าวจาก : 

 gsuiteupdates.googleblog.com/2017/09/Gmail-will-convert-addresses-phone-numbers-and-contacts-into-links.html