กูเกิลแมพส์เพิ่มข้อมูล COVID-19 ให้เลือกแสดงทั้งในแอพและในเว็บ

กูเกิลแมพส์เสริมข้อมูล COVID-19 ลงบนแผนที่ทั้งโลกให้เลือกดูได้  โดยจะแสดงเมื่อกดปุ่ม "COVID-19 info" 

แอพและเว็บ Google Maps ทั้งใน Android และ iOS เสริมข้อมูล COVID-19 ลงบนแผนที่ทั้งโลกให้เลือกดูได้  โดยจะแสดงเมื่อกดปุ่ม “COVID-19 info” 

 

…ซึ่งปุ่มนี้จะมีฐานะคล้ายปุ่มเดิมๆที่ไว้กดดูการจราจร, ดูเส้นทางขนส่งสาธารณะ, ฯลฯ

 

เมื่อกดปุ่ม COVID-19 info แล้ว ก็จะเห็นแผนที่อีกแบบ คือเน้นสีเข้ม สีอ่อน บอกว่าโซนนั้นๆมีจำนวนสัดส่วนผู้ติดเชื้อมากหรือน้อย โดยสีเข้มคือมีมาก และต้องระวังเป็นพิเศษ

 

ทั้งนี้ข้อมูลนำมาจากแหล่งน่าเชื่อถือที่ทีมงานกูเกิลคัดแล้ว เช่น ม. Johns Hopkins, นสพ. New York Times, องค์การอนามัยโลก WHO, ฯลฯ

 

… และสุดท้ายก็จะมีคำเตือนอื่นๆเช่น เตือนใส่หน้ากากอนามัย, และเดือนความหนาแน่นของรถสาธารณะและที่รอรถต่างๆด้วย

 ข่าวจาก
  xda-developers.com/google-maps-covid-19-layer-track-coronavirus-by-region