Google Play เปิดให้ผู้สร้างแอพ แจ้งเตือนผู้ใช้ให้อัพเดตแอพได้ภายในแอพโดยตรง

Google Play เปิดให้เจ้าของแอพสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้กดอัพเดตแอพนั้นได้ในตัวแอพเลย และระหว่างการอัพเดต ผู้ใช้ก็ยังใช้แอพนั้นต่อไปพร้อมกันได้ด้วย

Google Play เพิ่มความสามารถ “in-app updates” เพื่อให้เจ้าของแอพสามารถแจ้งเตือน  ให้ผู้ใช้กดอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้ในตัวแอพนั้นเลย

…และระหว่างการอัพเดต  ผู้ใช้ก็ยังใช้แอพนั้นต่อไปพร้อมกันได้ด้วย

ฟีเจอร์ in-app updates API ใช้ได้กับ Android 5.0 (API level 21) ขึ้นไป โดยเจ้าของแอพเลือกตั้งค่าได้ 2 แบบ คือ…

1. “immediate flow” แจ้งเตือนเต็มหน้าจอ บังคับผู้ใช้แอพต้องอัพเดตก่อน ถึงจะได้ใช้

2. “flexible flow” ผู้ใช้ยังจะใช้แอพไประหว่างดาวน์โหลดได้ด้วย

…ซึ่งกูเกิลวิจัยแล้วพบว่าการแจ้งเตือนในแอพ แทนที่จะแค่ผ่าน Google Play นี้ ช่วยให้ผู้ใช้กดอัพเดตมากขึ้นถึง 50%
ข่าวจาก
 android-developers.googleblog.com/2019/05/whats-new-in-play.html