Google พัฒนาระบบอ่านป้ายเองให้ StreetView

Google Street View พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ AI ให้อ่านตัวอักษรต่างๆบนป้ายชื่อถนน และป้ายชื่ออาคารต่างๆได้เอง เพื่อนำมาปรับปรุงแผนที่ Google Map ...

Google พัฒนาระบบ Street View ให้ซอฟต์แวร์ AI สามารถอ่านตัวอักษรต่างๆบนป้ายชื่อถนน และป้ายชื่ออาคารต่างๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงแผนที่ Google Map  ซึ่งอุปสรรคก็คือ สภาพแสง, มุม หรืออื่น ๆ ที่รบกวนการวิเคราะห์ของคอมพิวเตอร์

รูปทั้งหลายใน Street View นี้ ถ่ายทำมาจากรถยนต์ของกูเกิ้ลที่กระจายวิ่งไปทั่วโลก มาแล้วหลายปี  ที่ผ่านมาระบบนี้ใน Street View ยังมีเป้าหมายแค่การเบลอป้ายทะเบียนรถและหน้าคนเพื่อความเป็นส่วนตัว

แต่จากนี้รูปเหล่านี้จะไปเข้ากระบวนการ ReCAPTCHA และกระบวนการ deep learning,  neural network เพื่อเรียนรู้และพัฒนาการอ่านข้อความจากภาพด้วยตัวเอง ซึ่งล่าสุดพบว่ามีความแม่นยำถึง 84.2%

ประโยชน์หลักๆคือเพื่อบันทึกถนนสายใหม่ๆ ตึกใหม่ๆ หรือร้านใหม่ๆที่ยังไม่มีในแผนที่ และยังไม่มีใครช่วยเพิ่มข้อมูลให้

 

source : 

research.googleblog.com/2017/05/updating-google-maps-with-deep-learning.html