Instagram เพิ่มสติกเกอร์ดุ๊กดิ๊กรูป GIF จาก GIPHY

ไอจีเพิ่มสติกเกอร์ GIF สำเร็จรูปให้เลือกนับพันรูปแบบ โดยมาจากระบบของ GIPHY ที่โด่งดังทางนี้มานาน

Instagram อัพเดตเพิ่มสติกเกอร์ดุ๊กดิ๊กรูปแบบ GIF เข้าไปในรูปถ่ายและวิดีโอในส่วนของ Stories  ได้

งานนี้ผู้ใช้ไม่ต้องไปเสิร์ชหาเอง เพราะฟีเจอร์นี้มีสติกเกอร์ GIF สำเร็จรูปให้เลือกนับพันรูปแบบ โดยมาจากระบบของ GIPHY ที่โด่งดังทางนี้มานานและมีไฟล์รูป GIF  อยู่มากมาย

ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานแล้วบน Instagram เวอร์ชัน 29 ทั้ง iOS และ Android  และยังมีฟีเจอร์อื่นรอเปิดตัวตามมาอีก

 

 ข่าวจาก :

  blog.instagram.com/post/170041256272/180123-gif-stickers