ชี้ผลเสียเด็กติดแทบเล็ตแทนของเล่นจริงๆ ทำให้การใช้มือบกพร่อง

การให้เด็กเล่นแท็บเล็ตแทนของเล่นวัตถุจริงๆแบบดั้งเดิมนั้น จะส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่มือ เพราะอาจส่งผลเสียให้หยิบจับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการจับดินสอทำได้แย่ลง

ผลสำรวจทางการแพทย์พบว่าการให้เด็กเล่นแท็บเล็ตแทนของเล่นวัตถุจริงๆแบบดั้งเดิมนั้น จะส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่มือ เพราะอาจส่งผลเสียให้หยิบจับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการจับดินสอทำได้แย่ลง

Sally Payne หัวหน้านักบำบัดโรคในเด็กที่มูลนิธิ Hearts of England ชี้ว่าเด็กเล็กๆในยุคนี้ได้หยิบจับของเล่นจริงๆน้อยลง เพราะไปติดแท็บเล็ตและมือถือที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็มักยินยอมเพื่อให้เด็กไม่งอแง

และนั่นส่งผลเสียให้เด็กวัยเข้าเรียนมีความแข็งแรงและทักษะการใช้มือลดลงเมื่อเทียบกับเด็กๆสมัย 10 ปีก่อน โดยเฉพาะการจับดินสอเขียน

นี่ไม่ใช่แค่ผลวิจัย เพราะมีตัวอย่างจริงแล้วคือเด็กชาย Patrick วัย 6 ขวบที่ทำให้จับดินสอผิดวิธีจนต้องเข้ารับการบำบัดปัญหานี้แล้ว ซึ่งแม่เด็กก็ยอมรับว่าให้ลูกเล่นแท็บเล็ตแทนของเล่นวัตถุจริงๆแบบเดิมๆ

 
 ข่าวจาก
  boingboing.net/2018/02/26/kids-struggling-to-hold-pencil.html