จัดแสดงสาธิต AI สำหรับภาคอุตสาหกรรม

AI และ Cloud เริ่มมีการเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ในบางอย่าง หรือมาทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานมากขึ้น โดย HUAWEI ได้จัดงาน “Huawei Cloud AI Open Day Thailand 2019” เพื่อนำเสนอการนำ AI และ Cloud ในรูปแบบต่าง ๆ

1.โซลูชั่น Traffic Intelligent Twins ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด การควบคุมดูแลรถยนต์ ปัญหาความรุนแรง

2.ระบบจดจำใบหน้าของ AI ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องภายในสนามบิน ด่านศุลกากร และร้านค้าปลีก ด้วยระบบการจดจำใบหน้า จากตัวอย่างผู้เข้าชมจะสามารถสั่งกาแฟด้วยตัวเองโดยไม่ต้องสั่งผ่านแคชเชียร์

3. กล้องที่ใช้ AI รายงานและแสดงหลักฐานความรุนแรง รวมถึงบันทึกภาพความเสียหายที่เกิดจากพนักงาน ในขั้นตอนการจัดส่งขนถ่ายสินค้า

4. หุ่นยนต์จะทำหน้าที่ตรวจตราดูแลภายในบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ่และประมวลผลเพื่ออนุญาตการเข้าพื้นที่ภายในเวลาเสี้ยววินาทีโดยใช้อัลกอริธึ่มระบบการจดจำ

และ 5. การนำ AI มาใช้ใน Optical Character Recognition (OCR) เป็นการรู้จำตัวอักขระไทยด้วยแสงและภาพ

โดยงาน Cloud AI Open Day Thailand 2019 ที่ชั้น 39 อาคารจี ทาวเวอร์ ถนนพระรามเก้า เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมา