Microsoft ลองยิงโฆษณาในแอพ Mail บน Windows 10

ไมโครซอฟต์ลองปล่อยโฆษณาในหน้าจอแอพ Mail ของ Windows 10 ในประเทศบราซิล, แคนาดา, ออสเตรเลีย และอินเดีย โดยมีผลไม่ว่าจะดึงเมลจากไหนก็ตามแม้แต่ Gmail, Yahoo, ...

ไมโครซอฟต์กำลังทดลองปล่อยโฆษณาในหน้าจอแอพ Mail ของ Windows 10 จากการรายงานของเว็บ Aggiornamenti Lumia และจากการรายงานของฝ่ายผู้ใช้ในเว็บบอร์ดของไมโครซอฟต์เอง

การทดสอบโฆษณาในแอพ Mail นี้ทำในประเทศบราซิล, แคนาดา, ออสเตรเลีย และอินเดีย ก่อน ซึ่งมีผลทั้งใน Windows 10 รุ่น Home และรุ่น Pro แต่จะยังไม่มีโฆษณาใน Windows 10 รุ่น Enterprise และรุ่น EDU

และไม่ว่าจะใช้แอพ Mail ไปอ่านอีเมลบนระบบไหนก็เห็นโฆษณาได้ เช่นดึงจาก Outlook.com, Hotmail, หรืออีเมลจากบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ไมโครซอฟต์เช่น Gmail, Yahoo Mail, ฯลฯ …แต่ทั้งนี้ลูกค้า Office 365 และ Exchange Online, Exchange Server จะไม่เห็นโฆษณา

 
 ข่าวจาก
  engadget.com/2018/11/16/microsoft-tested-ads-in-windows-10-mail-app

 ภาพจาก

  bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-is-updating-windows-10-mail-app-with-new-features-for-insiders