MWT แอปพลิเคชั่นรวมสินค้าและบริการธุรกิจท่องเที่ยว

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวพร้อมจองที่พักเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งถ้าหากแอปฯ เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อท้องถิ่นเข้ากับนักท่องเที่ยวได้โดยตรง จะกลายเป็นพื้นที่สำหรับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน พร้อมเอื้อประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น MWT

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด เว็บไซต์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เปิดโครงการ “เที่ยวไทยช่วยชาติ” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยร่วมพัฒนาออนไลน์แอปพลิเคชัน กับ บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) สร้างระบบระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทั่วโลก เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยใช้เป็นช่องทางการตลาดในการขายสินค้าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน MWT

ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้เพียงกรอกข้อมูล พร้อมถ่ายรูปร้านตนเองลงในแอปพลิเคชัน โดยจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็น Database ของการขายสินค้าออนไลน์ทุกที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป้าหมายหลักต้องการเป็น Search Engine สินค้าและบริการหน้าหลักของประเทศไทย ที่เน้นส่วนขยายในกลุ่มธุรกิจออนไลน์และเพิ่มช่องทางการขาย เพื่อการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นในชุมชน

นอกจากนี้ ยังทำการแจกบัตรท่องเที่ยวฟรีมูลค่า 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 15 ล้านใบ ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ เมื่อได้รับบัตรก็ทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียน ซึ่งมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับร้านคู่ค้าในช่วงที่เดินทางท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร ที่พัก สินค้า และอื่น ๆ เป็นการสะสมแต้ม หากต้องการเพิ่มวงเงินก็สามารถเติมได้

ทั้งยังเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการกำหนดวันเที่ยว ซื้อทัวร์ล่วงหน้า หรือหากไม่สะดวกเดินทางวันดังกล่าวทำให้เสียเงินฟรี โดยแอปพลิเคชัน MWT เมื่อซื้อแพคเก็จแล้วสามารถเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักท่องเที่ยว

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น MWT

ในอนาคตจะมีการเพิ่มหมวดธุรกิจอีก 15 ธุรกิจ สำหรับบัตรท่องเที่ยวในอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบจากบัตรกลายเป็นคิวอาร์โค้ด หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งเงินจะอยู่ในระบบไม่มีวันหาย โดยสามารถใช้บัตรได้ถึงเดือนธันวาคม ปี 2565