คนไร้บ้านนิวยอร์คฟ้องรัฐให้จัดหา WiFi ให้ลูกหลานใช้เรียนออนไลน์

คนไร้บ้าน (homeless) ในนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกว่า 1.14 แสนคน ได้รวมตัวกันฟ้องกดดันรัฐ ให้จัดหาสัญญาณ WiFi ให้นักเรียนนักศึกษาในนั้นใช้เรียนออนไลน์

ในช่วงล็อคดาวน์และเรียนทางไกลอย่างนี้ คนไร้บ้าน (homeless) ในนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกว่า 1.14 แสนคน ได้รวมตัวกันฟ้องกดดันรัฐ ให้จัดหาสัญญาณ WiFi ให้นักเรียนนักศึกษาในนั้นใช้เรียนออนไลน์

 

ซึ่งอันที่จริงก่อนนี้ ทางรัฐก็ได้จัดหาอุปกรณ์คือ iPad ให้นักเรียนนักศึกษาในนั้นได้ยืมใช้ฟรีมาก่อนแล้ว โดยร่วมกับค่ายมือถือที่นั่นคือ T Mobile

 

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่าศูนย์พักพิงฯบางแห่งก็มีปัญหาสัญญาณไม่ดีพอหรือไม่พอเพียง ตึงรวมตัวกันฟ้องกดดันให้เพิ่มบริการ WiFi ให้แรงพอและทั่วถึง

 

ฝ่ายผู้พิพากษาที่รับเรื่องนี้ไป ก็ประกาศว่ากำลังเร่งพิจารณา เพื่อบังคับให้ทางการอำนวยความสะดวกให้การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงภายในกลางปีนี้

 

 

 ข่าวจาก
  businessinsider.com/lawsuit-to-provide-wifi-to-homeless-nyc-students-moves-forward-2021-1