Opera Mini เพิ่มฟีเจอร์รับส่งไฟล์กันผ่าน Wi-Fi Direct ไม่เปลืองค่าเน็ต

บราวเซอร์ทางเลือกบนมือถืออย่าง Opera Mini เพิ่มฟีเจอร์รับส่งไฟล์กันระหว่างเครื่อง ผ่าน Wi-Fi Direct เร็วกว่าบลูทูธ 200 เท่าและไม่เปลืองค่าเน็ต

ที่ผ่านมา เมื่อมี 2 คนขึ้นไปต้องการรับส่งไฟล์กันระหว่างเครื่องมือถือหรือแทบเล็ต  บ้างก็ใช้เน็ตมือถือซึ่งเปลืองค่าเน็ตและช้า  หรือบ้างก็ใช้ Blutooth ซึ่งยุ่งยากและไม่เร็วเท่าที่ควร

 

แต่ล่าสุด บราวเซอร์ทางเลือกบนมือถืออย่าง Opera Mini เพิ่มฟีเจอร์รับส่งไฟล์กันระหว่างเครื่อง ผ่านทางระบบ Wi-Fi Direct

 

ข้อดีคือไม่เปลืองค่าเน็ต และมีความเร็วสูงกว่าการรับส่งผ่านบลูทูธ

 

…โดยไฟล์ที่รับส่งกันนี้ อาจจะเป็นรูป, ไฟล์เสียงไฟล์เพลง, ไฟล์เอกสารงานต่างๆ, ฯลฯ

 

ซึ่งการรับส่งผ่าน Wi-Fi Direct นี้ ทางทีมงาน Opera ให้ข้อมูลว่าเร็วกว่าระบบบลูทูธถึงราว 200 เท่า

 

ขั้นตอนนั้นก็ถูกออกแบบให้ลดความยุ่งยากลง  คือให้ฝ่ายแรกแตะที่ Settings แล้วเลือก File sharing จากนั้นเลือกว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือส่งข้อมูล แล้วเลือกไฟล์

 

จากนั้นสุดท้าย ระบบจะสร้าง QR Code ขึ้น  เพื่อให้อีกฝ่ายนำเครื่องมาสแกนแล้วรับส่งไฟล์ได้ทันที

 

…การรับส่งไฟล์แบบใหม่นี้ ถ้าใครอยากลองใช้ ก็ต้องดาวน์โหลดหรืออัพเดต Opera Mini ให้เป็นรุ่นล่าสุดก่อน

 
 ข่าวจาก
  blogs.opera.com/mobile/2019/09/share-photos-videos-and-audio-files-offline-with-the-new-opera-mini