Pinduoduo แซง Alibaba แล้วในตลาดอีคอมเมิร์ซจีนปีที่ผ่านไป

คู่แข่งหลักของอาลีบาบาอย่าง Pinduoduo มีจำนวนผู้ใช้จริงต่อวันถึง 788 ล้านราย ถือว่าแซงเบอร์หนึ่งเดิมอย่าง Alibaba ซึ่งมี 779 ล้านรายไปแล้ว

เมื่อพูดถึงอีคอมเมิร์ซจีน  คนส่วนใหญ่อาจนึกถึง Alibaba  แต่ว่าล่าสุด มีการสำรวจพบว่าปี 2020 ที่ผ่านไป คู่แข่งหลักของอาลีบาบาอย่าง Pinduoduo มีจำนวนผู้ใช้จริงต่อวันถึง 788 ล้านราย ถือว่าแซงเบอร์หนึ่งเดิมอย่าง Alibaba ซึ่งมี 779 ล้านรายไปแล้ว

 

แพลตฟอร์ม Pinduoduo นี้เน้นกลุ่มลูกค้าในเมืองเล็กหลายๆเมืองในจีน  เน้นการรับขายสินค้าอย่างผลไม้หรือของใช้ในชีวิตประจำวันจากผู้ผลูกหรือผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  จึงทำราคาขาบปลีกได้ถูก และช่วงหลังๆก็ขายสืนค้าหลากหลายครอบคลุมมากขึ้นด้วย เช่นอุปกรณ์ไอทีต่างๆ

 

ซึ่งเป้าหมายใหญ่ของ Pinduoduo คือการขายผลิตภัณฑ์เกษตรให้ได้ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2025  และก้าวขึ้นเป็นผู้ขายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้

 

บริษัท Pinduoduo เข้าตลาดหุ้น Nasdaq ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว  โดยยังมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิที่ 1.38 พันล้านหยวนในไตรมาสสุดท้าย ลดลงจาก 1.75 พันล้านหยวนในปีที่แล้ว  และมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท Tencent เจ้าของแอพ WeChat

 

 

 ข่าวจาก
  techcrunch.com/2021/03/17/pinduoduo-surpasses-alibaba