โอนผ่าน Promtpay ไทยไปกลับ PayNow ของสิงคโปร์ได้แล้ว

ผู้ใช้ PromtPay ในไทยสามารถโอนเงินข้ามกันด้วยหมายเลขโทรศัพท์กับผู้ใช้ PayNow ในสิงคโปร์ได้แล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศนำบริการ PromtPay ไปเชื่อมต่อกับบริการ PayNow ของหน่วยงาน Monetary Authority of Singapore (MAS) ของธนาคารกลางสิงคโปร์ได้แล้ว

 

นั่นทำให้ผู้ใช้แอพนี้ของทั้ง 2 ประเทศสามารถโอนเงินข้ามกันด้วยหมายเลขโทรศัพท์  ด้วยวงเงินไม่เกิน 25,000 บาทหรือ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อครั้ง  โดยมีต้นทุนต่ำและรวดเร็วกว่าเดิมมาก

 

ที่ผ่านมาพร้อมเพย์ของไทยมียอดคนลงทะเบียนแล้วมากถึง 56 ล้านเลขหมาย และได้เชื่อมโยงการชำระผ่าน QR code กับญี่ปุ่น, ลาว, กัมพูชา, และเวียดนาม มาก่อนนี้แล้ว

 

 ข่าวจาก
  regulationasia.com/singapore-thailand-launch-real-time-payment-link