หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบ AI ในการประมวลผลแสดงอารมณ์ได้แล้ว

Fujitsu เปิดตัวหุ่นยนต์ Robopin ที่ใช้ระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการแสดงอารมณ์ การสื่อสาร จากการพูดและการแสดงท่าทาง

Robopin เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก โดยสามารถแสดงอารมณ์ด้วยท่าทาง พูดคุยตอบโต้ และแสดงสีต่างๆ บนใบหน้าตามอารมณ์ ด้วยระบบการประมวลระบบโดย AI สามารถใช้การบริการเชื่อมต่อระบบคลาวด์เพื่อให้การสนับสนุนในการการแปลภาษาอื่นๆ พร้อมจดจำใบหน้าคนด้วยกล้องวิดีโอที่อยู่ตรงกลางใบหน้า

การแสดงท่าทางได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูน ที่แสดงผ่านทางภายนอก โดยอาศัยมอเตอร์ 6 ตัวในการทำงาน โดยแบ่งไว้ในส่วนหัว 2 ตัว ส่วนแขน 2 ตัว และส่วนลำตัว 2 ตัว โดย Robopin สามารถมีการกระทำต่างๆโดยเปลี่ยนตำแหน่งการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพื่อแสดงอารมณ์และความตั้งใจของตนเองโดยทันที

หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราสนุกและสะดวกมากขึ้น พลเมืองหุ่นยนต์ อาจจะมีมากขึ้นและเร็วขึ้นในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้