สิงคโปร์ตั้งตู้ digital kiosk 24 ช.ม. ไว้ฝากของหาย, จ่ายค่าปรับ, ขอเอกสารรับรองต่างๆ

ตำรวจสิงคโปร์เปิดตัวตู้ไฮเทค รองรับการทำธุรกรรมได้หลากหลายตลอด 24 ช.ม. เช่น เมื่อเจอของหายก็ส่งคืนได้ , แจ้งความไม่เร่งด่วน, จ่ายค่าปรับจราจร, แจ้งปัญหาจราจร, ขอใบรับรอง...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดตัวตู้ไฮเทค “neighbourhood police posts – NPP” รองรับการทำธุรกรรมได้หลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีตำรวจประจำอยู่

 

ตัวอย่างเช่น เมื่อเจอของหายก็ส่งคืนได้ , แจ้งความไม่เร่งด่วน, จ่ายค่าปรับจราจร, แจ้งปัญหาจราจร, ขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม

 

…และเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น สามารถไปล็อกอินที่ตู้เพื่อดูเอกสารหมายจับได้ด้วย

 

หลายปีนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ทยอยให้หน่วยงานต่างๆเริ่มไปบริการออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ตำรวจ, ฯลฯ

 
ข่าวจาก
straitstimes.com/singapore/six-neighbourhood-police-posts-reopen-with-automated-services