สิงคโปร์ลั่นพัฒนาคนให้เก่ง AI, VR/AR, IoT, และความปลอดภัยไซเบอร์

แรงงานไอทีและเด็กๆในสิงคโปร์จะถูกยกระดับความรู้ให้ทันโลกดิจิตัลครั้งใหญ่ ด้วยเรื่องสำคัญๆในอนาคตทั้ง AI, Data Science, VR/AR, และความปลอดภัยไซเบอร์

 

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศนโยบายพัฒนาความรู้ IT สี่ด้านให้ประชาชนทั้งประเทศ  โดยเฉพาะแรงงานสายไอที คือ …

1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ ( AI) และศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science)  ของประเทศ โดยตั้งโครงการ AI.SG พร้อมเงินทุนวิจัย 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และตั้ง Singapore Data Science Consortium มาประสานความร่วมมือสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทต่างๆ

2. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยโครงการ CyberSecurity Associates and Technologists (CSAT) เพื่อสร้างคนเก่งด้านนี้เข้าสู่อุตสาหกรรม พร้อมกับสร้างห้องวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์

3. สร้างองค์ความรู้ด้าน VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) โดยเฉพาะ VR ในการเรียนการสอน โดยร่วมมือกับบริษัทต่างๆสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ VR ในโรงเรียนประถมแล้ว 5 แห่ง

4. พัฒนาด้าน IoT (Internet Of Things) และโครงข่ายการสื่อสาร โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะยกเว้นค่าคลื่นความถี่ในการทดสอบระบบ 5G เพื่อให้พัฒนาได้เร็วขึ้น และยังเตรียมรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆเรื่องการกำกับดูแลโครงข่าย 5G ด้วย

นอกจาก 4 ข้อนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังจะปรับปรุงเครือข่ายไร้สายที่ชื่อ “Wireless@SG” ให้ประชาชนใช้สะดวกขึ้น คือไม่ต้องล็อกอินทุกครั้งที่จะใช้

และยังมีการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ TechSkill Accelerator มายกระดับความสามารถแรงงานไอที เช่นฝึกนักออกแบบกราฟิกให้ทำงาน UX designer และพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ด้านอื่นๆที่ทันสมัยและใช้ในการทำงานยุคนี้ได้ เช่น Agile Development, Information Security, และ Data Analytics

ทั้งหมดนี้มาจากที่รัฐมนตรี Yaacob Ibrahim ได้กล่าวไว้ในการเปิดงาน Infocomm Media Business Exchange ซึ่งเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนบริการไอทีสำหรับธุรกิจในสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

 

source :

twitter.com/govtechsg

 channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-waives-frequency-fees-for-5g-trials-8873408