ทางการสิงคโปร์เริ่มอนุญาตให้ธุรกิจดิจิตัลเปิดธนาคารเองได้

รัฐบาลสิงคโปร์สร้างจุดเปลี่ยนในวงการธนาคาร  โดยอนุญาตบริษัทที่ทำธุรกิจออนไลน์ และไม่ได้ทำสถาบันการเงินมาก่อน เช่น Grab, Shopee, Garena, ฯลฯ ให้ทำธุรกิจธนาคารใหม่ได้บ้างแล้ว

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore หรือ MAS) ประกาศชื่อบริษัทที่ได้รับ “ใบอนุญาตธนาคารดิจิตัล” รายใหม่ๆ  โดยแบ่งใบอนุญาตออกเป็นสองประเภทได้แก่

 

1. ใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ซึ่งสามารถรับฝากเงินจากรายย่อยได้   โดยให้กับ บ. Grab Holding , บริษัทลูกของ Sea (Garena, Shopee), และ บ. Singapore Telecom

 

2. ธนาคารดิจิทัล whole sale

ซึ่งสามารถรับฝากเงินจากลูกค้าธุรกิจ SME  โดยให้กับบริษัทลูกของ Ant Group ในเครือ Alibaba , และอีกหลายบริษัท

 

หลายฝ่ายมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจในวงการธนาคารที่นั่น  เพราะบริษัทที่ทำธุรกิจออนไลน์และไม่ได้ทำสถาบันการเงินมาก่อน เช่น Grab, Shopee, Garena, ฯลฯ จะกลายไปเป็นธนาคารใหม่ได้ต่อไป

 

…และการออกใบอนุญาตจะไม่หยุดแค่นี้  เพราะมีแนวโน้มจะพิจารณาออกใบอนุญาตเพิ่มอีกในอนาคตอันใกล้ด้วย

 

 

 ข่าวจาก
  mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-announces-successful-applicants-of-licences-to-operate-new-digital-banks-in-singapore

 ภาพจาก

  onlinecitizenasia.com/2020/04/02/singapore-banks-creaking-under-relief-measures-and-global-lockdowns