สิงคโปร์เริ่มวิ่งรถเมลไร้คนขับ

กระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ประกาศเริ่มทดลองวิ่ง "รถเมลไร้คนขับ" และมีแผนจะวิ่งทั่วประเทศภายในปี 2022

กระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ประกาศเริ่มทดลองวิ่ง “รถเมลไร้คนขับ” (อาจเรียกว่า driverless bus หรือ self-driving buss หรือ automous bus) ใน 3 โซน คือ Punggol, Tengah, และ Jurong Innovation District และมีแผนจะวิ่งทั่วประเทศภายในปี 2022 โดยในช่วงทดลองนี้ จะวิ่งเฉพาะช่วงคนน้อยๆที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน

นอกจากจะไฮเทคเพราะไร้คนขับแล้ว การกำหนดเส้นทางก็ไฮเทคด้วย เพราะจะมาจากการเลือกของผู้รอรถตามป้ายต่างๆผ่านปุ่มกดที่ติดตั้งอยู่ แล้วนำไปประมวลผลหาเส้นทางที่จะตอบโจทย์ทุกคนได้ดีที่สุดด้วย

สำหรับตัวรถนั้น รัฐบาลใช้กว่า 10 บริษัทผลิตให้ และตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้ถูกทดสอบการวิ่งในสนามที่มีพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร ซึ่งในสนามมีสัญญาณไฟเหมือนถนนจริง มีฝนจำลอง น้ำท่วมจำลอง และมีระบบเก็บข้อมูลอยู่ทั่วสนามโดยละเอียด

 

ข่าวจาก
ibtimes.sg/singapore-ready-driverless-buses-insurance-firms-may-not-be-20583

ภาพจาก
engadget.com/2016/10/24/singapore-autonomous-bus-trial