Slack เพิ่มฟีเจอร์คุยข้ามองค์กร, สร้าง Workflow, และเชื่อมต่อกับเมลหรือปฏิทินอื่นๆ

"Slack" เตรียมออกฟีเจอร์ให้คุยกับลูกค้าหรือคนอื่นจากนอกองค์กร, เครื่องมือกำหนดขั้นตอนการทำงาน, และเครื่องมือเชื่อมกับอีเมลและปฏิทินระบบอื่นๆ เช่น Google Calendar หรือ Outlook ได้

  

แอพสื่อกลางสำหรับทำงานเป็นทีม “Slack” ที่มีหลายๆบริษัททั่วโลกรวมถึงในไทยใช้กันอยู่ ประกาศเตรียมออกฟีเจอร์ใหม่ๆภายในปีนี้

ตัวอย่างเช่น “Shared Channel” ไว้ให้หน่วยงานหรือทีมงานใช้คุยกับลูกค้าหรือคนอื่นจากนอกองค์กร

และ “Workflow Builder” เครื่องมือกราฟฟิกช่วยกำหนดขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน เห็นเป็นกราฟฟิก และใช้สั่งการอัตโนมัติจริงได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ใช้เครื่องมือนี้กำหนดว่าพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในระบบ Slack จะเห็นข้อความต้อนรับ พร้อมลิงค์ข้อมูลสำคัญๆ แล้วจากนั้นต้องไปกรอกฟอร์มอะไรบ้าง เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือ “Email + Calendars + Slack” ไว้เชื่อมกับอีเมลและปฏิทินระบบอื่นๆ เช่น Google Calendar หรือ Microsoft Outlook ได้


ข่าวจาก
 slackhq.com/new-slack-features-boost-alignment-productivity