10 อาชีพมาแรง สายงานด้านสะเต็มยุค 4.0

โครงการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มจึงมีเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ทั้งนี้ โครงการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ผ่านการเรียนรู้จากอาชีพต่างๆ ที่ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ในปีแรกได้แนะนำ 10 อาชีพสาขาสะเต็ม ได้แก่ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม, นักคิดค้นยา,นักวิทยาศาสตร์การอาหาร,วิศวกรชีวการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, นักนิติวิทยาศาสตร์, นักปรับปรุงพันธุ์พืช, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวพร้อมจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีเยาวชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ไปแล้วกว่า 290,000 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรมรศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การสานต่อโครงการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์’ สู่ปีที่ 2 จะเป็นต้นแบบสำคัญในการร่วมกันผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

บรรยากาศภายในงานสนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 2 ได้จัดนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มาพร้อมกับซุ้มกิจกรรม ให้เยาวชนได้สนุกกับการเรียนรู้ 10 อาชีพสาขาสะเต็มที่กำลังมาแรงที่ไม่ซ้ำกับปีแรก คัดเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0  ผ่านการทดลองเสมือนจริงกับอุปกรณ์และเครื่องมือจริงในการประกอบอาชีพ
10 อาชีพวิทย์น่าสนใจ ยุค 4.0

จากการสังเกตมีนักเรียนที่เข้าร่วมงานต่างเดิมชมนิทรรศการ 10 อาชีพสาขาสะเต็มหนึ่งในบูธที่ได้รับความสนใจจำนวนมากคงหนีไม่พ้น “อาชีพวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” โดยมีการนำตัวอย่างหุ่นยนต์มาโชว์ พร้อมกับให้ทดลองเล่น

โครงการดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคนด้านสะเต็มเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มกำลังคนให้มีความสามารถเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น ต้องวางรากฐานตั้งแต่วัยเด็ก ให้พวกเขาเห็นว่าอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสนุกน่าสนใจ จนเกิดแรงบันดาลใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต ไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีสูงและผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม สามารถแข่งขันสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปีที่ 2 นี้ทางเชฟรอนคาดว่าจะมีเยาวชนได้รับผลประโยชน์อีกกว่า 200,000 คน จัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มแรกที่จังหวัดสกลนคร ผู้สนใจสามารถสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enjoy-science.org www.nsm.or.th และเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers