ก้าวสู่สวิสฯ 4.0 ด้วยล็อกอินเดียวใช้ได้ 9 บริการ

9 บริษัทใหญ่ๆในสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมกันเปิดระบบให้ลูกค้าใช้ไอดีเดียวไปล็อกอินเข้าได้ทุกบริการ

ในสวิสเซอร์แลนด์นั้น 9 บริษัทใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนมากถึงกว่า 70% ในประเทศ ได้ร่วมกันเปิดระบบให้ลูกค้าใช้ไอดีเดียวไปล็อกอินเข้าได้ทุกบริการผ่านออนไลน์

บริษัทเหล่านี้มีทั้งที่ดูแลระบบคมนาคม การเงิน ไปรษณีย์ และอื่นๆเช่น Swiss Railways, Swisscom, Raiffeisen, Zuercher Kantonalbank, MobiliarCredit Suisse, Swiss Post, UBS

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสฯ โดยทำหน้าที่รับรองข้อมูลประชาชนผู้ใช้ แล้วบริษัททั้ง 9 รายก็ไปจัดการโครงข่ายข้อมูลกันต่อไปให้พร้อมใช้งานภายในกลางปีหน้า 2018

 

ข่าวจาก
reuters.com/article/us-swiss-digital/just-one-password-swiss-groups-plan-single-online-identity-idUSKBN1DL1VB