TalentMind นำระบบ AI มาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มสมัครงาน

เริ่มมีการนำซอฟต์แวร์แนว A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) มาใช้จับคู่ "คนหางาน" ให้เข้ากับ "งานหาคน" กันแล้ว โดยเป็นระบบที่เว็บหางานหรือบริษัทใหญ่ๆก็สามารถนำไปใช้ได้

หลายคนเคยกรอกประวัติไว้ในเว็บหางานหลายแห่ง แล้วก็รอรับอีเมลแนะนำงานต่างๆที่เหมาะกับเรา

บางเว็บใช้วิธีก็โปรแกรมจับคู่ “หมวดงานที่เราเลือก” เข้ากับ “หมวดหมู่งานที่บริษัทตั้งไว้” หรือบางที่อาจจับคู่ด้วย “คำ keyword” ต่างๆ หรือบางที่ก็ใช้ “ทีมงานคน” มาคัดสรรจับคู่คนกับงาน (ในกรณีที่เป็นงานระดับผู้จัดการขึ้นไป)

แต่ล่าสุดเริ่มมีการนำซอฟต์แวร์แนว A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) มาใช้จับคู่ “คนหางาน” ให้เข้ากับ “งานหาคน” กันแล้ว โดยเป็นระบบที่เว็บหางานหรือบริษัทใหญ่ๆก็สามารถนำไปใช้ได้

เช่นแพลตฟอร์ม TalentMind ซึ่งเป็นบริการสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เคยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อมกราคม ปี 2561 ซึ่งช่วยให้ธุรกิจทรัพยากรบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการสรรหาบุคลากรด้วยแพลตฟอร์มเดียว

Kosuke Sogo  ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group และ Sho Kondo หัวหน้า TalentMind ประกาศพัฒนาแพลตฟอร์ม TalentMind รุ่นใหม่ โดยมีซอร์ฟแวร์จัดการผู้สมัครให้เข้ากับบริษัทในเอเชียมากขึ้น ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอ๊ดเอ็มควอเทียร์

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนำซอร์ฟแวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AI เสริมความแม่นยำ ซึ่งทำให้สามารถจับคู่ข้อมูลประจำตัว บุคลิกภาพและความสนใจของผู้สมัครกับตำแหน่งและขอบเขตของงานที่เหมะสมกับทางบริษัทกำหนด

สำหรับการทำงานของแพลตฟอร์ม สามารถปรับและออกแบบลำดับขั้นตอนในการสรรหา การประเมิน และพัฒนาแผนการจ้างงานเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งสามารถรวมเข้ากับบอร์ดงานและเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับคนที่สนใจถึงแพลตฟอร์มนี้ สามารถเข้าดูเพิ่มเติมที่คลิปนี้