คลังยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนหุ่นยนต์ เซ็นเซอร์สามมิติ, ซอฟต์แวร์ CAD เข้าข่ายด้วย

กระทรวงการคลังออกประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รัฐบาลไทยเริ่มตื่นตัวกับกระแสหุ่นยนต์และ ai บ้างแล้ว  เมื่อล่าสุดกระทรวงการคลังออกประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 

กลุ่มสินค้าที่เข้าข่ายนั้นมี 12 รายการ ได้แก่

– Electric Motor เช่น ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเซอร์โว, อุปกรณ์ส่งพลังงานไฟฟ้า

 

– Sensor/Transmitter เช่น Detector Sensor, ชุดอุปกรณ์ RFID, Scanning Range Finder 2D & 3D Sensor

 

– Machine vision System เช่น กล้องที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ควบคุมกล้อง, Image Processing Software

 

– Controller เช่น ชุดอุปกรณ์ควบคุม ส่วนประกอบ โมดูล การ์ด และซอฟท์แวร์ที่ใช้เฉพาะสำหรับเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ

 

– Interface เช่น อุปกรณ์ควบคุมและสั่งการแบบจอสัมผัส พร้อมซอฟท์แวร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

 

– Industrial Software เช่น ซอฟต์แวร์ CAD

 

– Precision Mechanical Transmission เช่น เครื่องเกียร์ บอลล์สกรู

 

– Manipulator Industrial Robot เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับหยิบยก ลำเลียง ขนย้าย

 

– Hydraulic เช่น เครื่องสูบไฮดรอลิกแบบลูกสูบ, เซอร์โววาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิก

 

– Pneumatic เช่น อุปกรณ์สุญญากาศ, กระบอกสูบลมชนิดไม่มีก้านสูบ

 

– Power Supply/Battery เช่น แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนเฉพาะใช้ในหุ่นยนต์

 

– Signal Cable & Accessories เช่น สายเคเบิลนำสัญญาณ, สายเคเบิลใยนำแสงเฉพาะใช้ในหุ่นยนต์

ซึ่งใครที่จะขอสิทธิยกเว้นภาษีนี้  จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติก่อน    และต้องขออนุมัติหลักการก่อนนำเข้าด้วย

 

คุณสมบัติดังกล่าวนี้ ก็คือต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation Machinery Builder : AMB) และ/หรือผู้ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automation System Integrator : ASI) เท่านั้น

 

 

ข่าวจาก
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/036/T_0019.PDF

 

รูปประกอบจาก
commons.wikimedia.org/wiki/File:FANUC_6-axis_welding_robots.jpg