ครม.ไทย ผ่านภาษีสินทรัพย์ดิจิตัล รองรับและควบคุมเงินคริปโตฯ

กม.ไทยฉบับใหม่ ออกมาเพื่อจัดการเงินคริปโตฯ โดยจากนี้ไปถ้าใครมีกำไรจากการขายโอนสินทรัพย์ดิจิตอล เช่น บิทคอยน์ หรือเงินคริปโตฯอื่นๆ ก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% และมีบทลงโทษอื่นๆป้องกันหลอกลวงและฟอกเงิน ...

กฏหมายใหม่รับยุคดิจิตัลที่ควรรู้จักไว้ คือ “พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561” ซึ่งจากนี้ไป ถ้าใครมีกำไรจากการขายโอนสินทรัพย์ดิจิตอล เช่น บิทคอยน์ หรือเงินคริปโตฯอื่นๆ ก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15%

ผู้ที่มีหน้าที่หัก 15 % นำส่งสรรพากร ก็คือผู้ที่จ่ายกำไรให้ และยังมีอีกขั้นต่อจากนั้น คือผู้ที่มีรายได้ก็มีหน้าที่ไปยื่นแสดงเพื่อคิดภาษีเงินได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากเรื่องภาษีแล้ว ก็ยังมีบทลงโทษในเรื่องการซื้อขาย คือผู้ที่ขายสินทรัพย์ดิจิตอล หรือเงินสกุลดิจิตัล ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่กระทำผ่านผู้ให้บริการเสนอขายที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก็จะมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของทรัพย์สินดิจิตอลทั้งหมด โดยเงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท

เจตนารมณ์ของการออกกฏหมายนี้ นอกจากเพื่อนำรายได้ภาษีเข้ารัฐมากขึ้นแล้ว ก็เพื่อให้เงินสกุลดิจิตัลซึ่งเป้นเรื่องใหม่ เข้ามาอยุ่ในระบบกฏหมาย และเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการหลอกลวงต่างๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนไทยในวงกว้างได้

ศึกษารายละเอียดกฏหมายนี้ได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF

 
ภาพประกอบจาก

news.bitcoin.com/wendy-mcelroy-crypto-civil-law-versus-common-law