TikTok เพิ่มตัวกรองคอมเม้นท์ก่อนให้คนอื่นๆเห็น

"ติ๊กต่อก" เพิ่มเครื่องมืออ่านคอมเมนต์ใหม่ๆใต้คลิปตัวเองก่อนที่คนอื่นๆจะได้เห็น  เพื่อกลั่นกรองก่อนว่าจะให้คอมเมนต์ไหนลงโชว์สาธารณะบ้าง

TikTok เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับเจ้าของคลิป ใช้อ่านคอมเมนต์ใหม่ๆใต้คลิปตัวเอง  โดยที่คนอื่นๆยังไม่เห็น  เพื่อจะได้กลั่นกรองก่อนว่าจะให้คอมเมนต์ไหนลงโชว์ให้คนอื่นๆเห็นบ้าง

 

ฟีเจอร์ “comments filter” นี้ จะไม่มีผลทันทีกับทุกคน  โดยเจ้าของคลิปต้องเลือกเปิดก่อน แล้วถึงจะเกิดการ “เลือกก่อนให้ลง” ขึ้น  โดยคอมเมนต์ไหนยังไม่ผ่านการอ่านแล้วเลือก(จากเจ้าของคลิป)  ก็จะยังไม่ขึ้นโชว์

 

อีกฟีเจอร์ใหม่ที่ออกมาพร้อมกัน ก็คือ “หน้าต่างแจ้งเตือน”  สำหรับฝ่ายผู้ชม  โดยเป็นคำเตือนก่อนลงคอมเมนต์ใดๆในคลิปคนอื่น ว่าให้ระวังเขียนสิ่งที่กระทบจิตใจผู้อื่นด้วย

 

 ข่าวจาก
  newsroom.tiktok.com/en-us/new-tools-to-promote-kindness